Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens FolketsHus Förening. org nr 794700-2965

 

Plats/Tid         Örvikens Folkets Hus Måndag 13 Jan 2020 kl. 18:30

  

Närvarande:   Hans Boman, Hans Nyström, Erik Wikström, Lars-Anders Burman, Leif Wikström, Kalle Pettersson, Olof Nyström

 

Agenda:

 

  1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

 

  1. Dagordningen fastställdes

 

  1. Diskussion om ändring av kommunala bidrags-systemet.

När det framkom att ersättningen ugår för de  tillfällen som anordnas eller uthyrs till, blev det en livlig diskussion. När som exempel ett möte med 3-5 pers, får lika bidrag som en Motionsdans, eller Tisdagsträff där 75 - 110 personer deltar. Bröllop, födelsedagar, trivselkvällar med 50-70 och fler deltagare ger lika bidrag som möten/träffar med betydligt färre (ner till 3) deltagare. Storleken på uthyrnings ytan är viktig, samt antalet träffar/aktiviteter.

 

  1. Beslut att kontakta Fritidskontoret och försöka få till ändringen vi diskuterade, att inte bara antalet träffar/nyttjande av lokalen, utan även antalet deltagare per tillfälle måste ingå som en parameter.

 

  1. Beslut om att sätta igång införandet av medlemsavgift, innan och med årsmötet som mål.

Styrelsemöte i februari, återkommer med datum, ger oss möjlighet att ta fram beskrivning av medlemsmatrikel, vilken information vi ska ge till de vi kontaktar, och även andra årsmötesdetaljer.

 

  1. Övriga frågor,

Vad behöver vi investera i, vi har planer på fönsterbyten, enterdörrar m.m. Här finns möjlighet att söka bidrag via Boverket och kommun, vilket vi också tar upp i februarimötet.

 

9.  Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet

 

 

Mötesordförande       

Hans Boman