Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens FolketsHus Förening. org nr 794700-2965

 

Plats/Tid         Örvikens Folkets Hus Måndag 10 Feb 2020 kl. 18:30

  

Närvarande:   Hans Boman, Hans Nyström, Erik Wikström, Lars-Anders Burman, Leif Wikström, Hans Ackermann

 

Agenda:

 

  1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

 

  1. Dagordningen fastställdes

 

  1. Diskussion om ändring av kommunala bidrags-systemet.

(När det framkom att ersättningen ugår för de  tillfällen som anordnas eller uthyrs till, blev det en livlig diskussion. När som exempel ett möte med 3-5 pers, får lika bidrag som en Motionsdans, eller Tisdagsträff där 75 - 110 personer deltar. Bröllop, födelsedagar, trivselkvällar med 50-70 och fler deltagare ger lika bidrag som möten/träffar med betydligt färre (ner till 3) deltagare. Storleken på uthyrnings ytan är viktig, samt antalet träffar/aktiviteter. ) se punkten 4

 

  1. Fritidskontoret svarade att vi inte var de enda som tycker att antalet deltagare bör ingå i bedömningen, de beslutar efter sommaren hur det slutligen blir.

 

  1. Beslut om att sätta igång införandet av medlemsavgift, innan och med årsmötet som mål.

Kolla med FH å Parker om mall för medlemskort, jämförelsepriser på Hyra. Årsmöte 29 Mars 18.30

 

  1. Övriga frågor,

"Korntorken" i taket på stora salen bör stängas, HHA kollar hur vi ska göra. Vad behöver vi investera i, vi har planer på fönsterbyten, entredörrar m.m. Här finns möjlighet att söka bidrag via Boverket och kommun, upprustningsbidrag, inför målning och fönster/dörr byten. Måla ytterfasaderna kolla med Jonas W om priser och sprutnings möjligheter

 

9.  Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet

 

 

Mötesordförande       

Hans Boman