Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens FolketsHus Förening. org nr 794700-2965

 

Plats/Tid         Örvikens Folkets Hus Onsdag 11 Mars 2020 kl. 18:30

  

Närvarande:   Hans Boman, Hans Nyström, Erik Wikström, Leif Wikström, Hans Ackermann

 

Agenda:

 

  1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

 

  1. Dagordningen fastställdes

 

  1. Fortsatt diskussion om kommunala bidrags-systemet, simulering av framtidens bidrag föredrogs.

Fortsatt vill vi framhäva att om ett möte med 3-5 pers, får lika bidrag som en Motionsdans, eller Tisdagsträff där 75 - 110 personer deltar, är det förkastligt, förslitningen blir ju 100-fallt.

 

  1. Beslut om att sätta igång införandet av medlemsavgift, innan och med årsmötet som mål.

Ta fram Infoblad att skicka med ett inbetalningskort, Hans försöker å skickar remiss till samtliga för andra att addera synpunkter. Tas fram/helst delas ut innan Årsmöte 29 Mars 18.30

 

  1. Övriga frågor,

Måste få fram ungefärliga kostnaden för projektor-installationen.

"Korntorken" i taket på stora Kan stängas. Offert begärt på fönsterbyten, entredörrar och att  måla ytterfasaderna sprutnings möjligheter är också begärt.

Här finns möjlighet att söka bidrag via Boverket och kommun, upprustningsbidrag, inför målning och fönster/dörr byten.

 

9.  Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet

 

 

Mötesordförande       

Hans Boman