Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens FolketsHus Förening. org nr 794700-2965

 

Plats/Tid         Örvikens Folkets Hus Måndag 30 Mars 2020 kl. 18:30

  

Närvarande:   Hans Boman, Hans Nyström, Erik Wikström, Leif Wikström, Hans Ackermann, Lars-Anders Burman

 

Agenda:

 

  1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

 

  1. Dagordningen fastställdes

 

  1. Vi kollar med kommunen om vi är berättigade till upprustningsbidrag för de planer vi har, och som vi har fått in offerter på. Hans frågar Åsa Wallin på kommunen, även om det berättigar för Boverkets bidrag

.

 

  1. Infobladet skickades ut med inbetalningskort, och vi ser 30-40 inbetalningar redan. Vi räknar med att sätta upp en lista på folkan med alla medlemmar.

 

  1. Vi har flyttat på årsmötet till 26 april pga Pandemin

 

  1. Övriga frågor,

Källargolvet bör också åtgärdas

.

 

9.  Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet

 

 

Mötesordförande       

Hans Boman