Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens FolketsHus Förening. org nr 794700-2965

 

Plats/Tid         Örvikens Folkets Hus Onsdag 06 Maj 2020 kl. 18:00

  

Närvarande:   Hans Boman, Hans Nyström, Erik Wikström, Leif Wikström, Hans Ackermann, Lars-Anders Burman, Kalle Pettersson

 

Agenda:

 

  1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

 

  1. Dagordningen fastställdes

 

  1. Vi tog beslut på att beställa arbetet med Dörrar och fönster mot Öster. (Hans)

Kolla med Försäkringsbolaget om vi har möjlighet att göra måleriarbetet själva, ifall någon olycka skulle ske.(Erik / Hans)

Kolla även med FH & Parker om försäkringsansvar vid t.ex. ommålning el liknande arbeten (Hans)

Kolla med skekraft om Elförbrukning, för att få ner huvudsäkringen och ev få ner kostnaden med 4-5 tusen per år, (Hans Ackermann utför).

Kolla med 2 Plåt företag om att ta bort Fläkten från taket, kostnad m.m. (Hans)

Kolla med Holmlunds måleri (Jonas V), om färg, mängd/pris och Skylift, för att måla själva(Hans)

 

  1. Vi har fått in 75 medlemsinbetalningar via Infobladet som vi skickade ut .Vi räknar med att sätta upp en lista på folkan med alla medlemmar.

 

  1. Vi har flyttat på årsmötet till 26 april pga Pandemin

 

  1. Övriga frågor,

Källargolvet bör också åtgärdas??

.

9.  Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet

 

 

Mötesordförande       

Hans Boman