Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens FolketsHus Förening. org nr 794700-2965

 

Plats/Tid         Örvikens Folkets Hus Tisdag 25 Aug 2020 kl. 18:30

  

Närvarande:   Hans Boman, Hans Nyström, Erik Wikström, Leif Wikström, Hans Ackermann

 

Agenda:

 

  1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

 

  1. Dagordningen fastställdes

 

  1. Arbetet med Dörrar och fönster mot Öster, påbörjas mitten av oktober, startdatum kommer.

Wima Plåt kommer att ta bort Fläkten från taket, ca 14.000 + moms, start inom en månad.

När jag kollade med Försäkringsbolaget om vi har möjlighet att göra måleriarbetet själva, ifall någon olycka skulle ske, finns inga försäkringar som täcker i nuvarande försäkring. Kolla om Entrepenörsförsäkring, 10-14 dagar vad det kostar. Måleriarbetet borde komma igång till våren.

FH & Parker har ingen försäkring att "använda" vid ovan ommålning el liknande arbeten

Hans A, har föreslagit att vi byter ut säkringarna till 50 A, för att se om det räcker i vinter så att vi ev. kan få ner kostnaden med 4-5 tusen per år.

 

  1. Vi har fått in 78 medlemsinbetalningar sedan vi skickade ut Infobladet.

 

  1. Övriga frågor,

Dörrar på förrådet åtgärdas, start tisdag 1 sept kl 12.30

Stora salens luckor under scen, lister måste köpas.

50 A säkringar köpes

Trappnosbetong till källargolvet kan vara åtgärden som behövs

.

9.  Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet

 

 

Mötesordförande       

Hans Boman