Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens FolketsHus Förening. org nr 794700-2965

 

Plats/Tid         Örvikens Folkets Hus Onsdag 28 Okt 2020 kl. 18:30

  

Närvarande:   Hans Boman, Hans Nyström, Erik Wikström, Leif Wikström, Hans Ackermann, Kalle Pettersson

 

Agenda:

 

  1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

 

  1. Dagordningen fastställdes

 

  1. Genomgång av föregående protokoll, fann vi vara OK

 

  1. Wima Plåt har tagit bort Fläkten från taket, och Hans Ackermann har tätat plåtcylindern med isolering. Dörrarna på förrådet har åtgärdats.

 

  1. Vi har fått in 79 medlemsinbetalningar sedan vi skickade ut Infobladet.

 

  1. Övriga frågor,

*Stora salen bör få sarg mot öppna ytan för Innebandyn, som startat via Byaföreningen, luckor under scen bör göras om, lister måste köpas. Arbetet påbörjas v45

*Vi har missade hyresintäkter jämfört med fjolåret pga pandemin med ca: 28.000, kolla med kommunen om bidrag(Hans) och även med FH &Parker som skall skicka oss en länk till en ansökningsblankett.

*Kolla även med Östen om möjliga bidrag för FH åtgärder

*Varför inte höra om kommunen är intresserad av lokalhyra för barnomsorg, när nu deras nyare byggnader också är flera våningar, vilket var en orsak som gjorde att de slutade använda vårt FH som Förskola.

*Norrbygg, kollar hur källargolvet kan åtgärdas, och tips, och pris återkommer Micke med.

.

9.  Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet

 

 

Mötesordförande       

Hans Boman