Protokoll fört vid Örvikens Byaförenings årsmöte 2020-06-06

 

§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

§ 2 Mötet ansågs utlyst på rätt sätt.

§ 3 Dagordningen fastställdes.

§ 4 Till ordförande för årsmötet valdes Robert Eckhardt och till sekreterare valdes Hans Boman.

§ 5 Till justerare valdes Åsa Pettersson, tillika rösträknare.

§ 6 Verksamhetsberättelsen gicks igenom.

Resultat- och balansräkning föredrogs. Året visade ett överskott på 3528 kr. I kassan finns totalt 102.108 kr. Utgifter handlar till stor del om drift av hockeyplanen. Bredband kostar ca 300 kr/mån och Byaföreningen delar kostnaden med Folkets hus Hjärtstartare också införskaffad, placerad på FolketsHus och kostnad delas även här. Skylt bör införskaffas på utsidan, Krossa Glaset för att komma åt Hjärtstartaren utifrån.

§ 7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8 Medlemsavgiften för kommande år fastslogs till 200 kr.

§ 9 Val: Till ordförande på 1 år valdes Östen Hansson. Till styrelseledamöter på 1 år valdes Benny Eckhardt, till kassör har Åsa Petterson 1 år kvar Mikael Sundkvist valdes till ledamot på 2 år, Carina Eckhardt valdes på 1 år

Till suppleant omvaldes Jonas Westerlund.

Till revisor på 1 år valdes Malin Vikberg, revisorsuppleant Carina Eckhardt.

Valberedning har vi ingen, sköts av styrelsen.

§10 Till firmatecknare valdes ordföranden och kassör var för sig.

Östen Hansson 19470126-8296 och Åsa Pettersson 19730422-8529.

§11 Övriga frågor:

·         Robert berättade om Utegymmet, här startade markberedningen i fredags.

·         Sladden till grusplanen bör repareras, kanske för Feriearbetarna?

·         Skriv till kommunen om sopning av Farleden och Färjevägen, Hans ansvarar.

·         Pimpeltävlingen nästa år får hjälp med lotteriförsäljningen, Benny Eckhardt och Leif Ronneklev.

·         Vi bör söka bidrag till att fixa Gästbrygga - arrendet,  från Kommunen.

·         Robert tog också upp att om någon har förslag som gagnar byn, så hör av er till styrelsen, hur vi kan hjälpa till.

·         Vi i styrelsen bör hitta på ett sätt att välkomna nya Bybor på ett bra sätt och presentera Byaföreningen.

·         Feriearbetare 15 juni till 3 juli kommer att ledsagas med hjälp av handledare, Hans, Östen och någon fler? anmäl er gärna till detta. Bla Boule-banan och stranden vid bryggorna bör åtgärdas.

§12 Mötet avslutades.

 

Örviken 2020-06-06

 

Verksamhetsberättelse för Örvikens byaförening 2019-2020

 

Styrelsen har bestått av:

Ordförande     Robert Eckhardt

Kassör             Åsa Pettersson

Ledamöter       Hans Bohman, Belinda Fallgren, Michael Sundqvist, Carina Eckhardt,

Suppleanter     Jonas Westerlund,

 

Under året har 4 styrelsemöten ägt rum.

Sektionerna har underhållit: hockey-banan, skidspåret, badplatsen, tennisplanen och fotbollsplan.

Vithatta, vår pulkbacke har nyttjats av framförallt barnfamiljer.

Hockeyplan har också nyttjats av barnfamiljer och den åriga nyårhockey-matchen hölls med publik även i år. Tack till er som underhållit hockeyplan och pulkabacken.

Skidspåret har dragits upp även spår på isen, återigen bra jobbat.

ByaGymet i källaren på folkan ingår fortfarande i byaföreningens avgift.

Byabastun har uthyrts frekvent, den kan lånas gratis av oss om den står kvar på arrendet, annars 200 kr, ring Åsa Pettersson vid lån/hyra

Ni kan ju ta er till Pollaren utanför Örvikenssågen, där finns en bastu och vindskydd. Flytbryggan gör att det kan besökas med båt på sommaren och skoter och skidfolk på vintern.

Även 2019-2020 ordnades Vuxen gympa i form av Tabata som gick i Byaföreningens regi.

Cykelfesten anordnades i juni 2019 och blev en väldigt uppskattad tillställning

Byaföreningen arrangerade i juni den välbesökta sommarrevyn.

Turbåten Vidar passerade Örviken 3 dagar i veckan under sommaren som uppskattades väldigt mycket av både bybor som passagerare

Suringfest genomfördes vid styrbords-bryggan som vanligt, tipsrundor och trubadur avslutade kvällen, tack till arrangörerna.

Även i år hölls Barda-dagen för ca: 20-talet barn, den föregicks av tillverkning av bla. mantlar till denna rollspelsdag.

I mars anordnades en pubkväll på Folkets hus, tack till arrangörerna.

Pimpeltävlingen hölls i Timmerviken, i strålande väder, många fina vinster, stort tack till arrangörerna.

På Valborgsmässoafton tändes brasan.

Vi städade dikeskanterna samt badplatsen och hockeyplanen i våras, som vanligt

Tisdagsträffens motoriserade skellefteåbor besökte byaföreningen en gång i maj 2020

Byaföreningen har påbörjat byggnationen av ett ute-gym som kommer stå mellan lekparken och tennisplan. Markberedning påbörjas idag.

 

Byaföreningen har fått ledsagarbidrag, för väl utförda uppdrag från en privatperson.