Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening.

 

Plats/Tid         Folkan 5/2 2020 kl. 19:00

  

Närvarande:   Hans, Mikael, Robert, Belinda

Agenda:

 

 

  1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

 

  1. Föregående protokoll gicks genom

(Bla får vi 80% av utegymmet, stubbfräs bör hyras in eller kontrakteras, alt grävmaskin.)

Till Våren får vi ta tag i detta

 

  1. Ekonomiskt ligger vi hyfsat bra till

Hans kontaktade kommunen om bidrag till hockeyplanen, främst för el-kostnaden, kommunen/Fritid skulle komma förbi vår hockeyplan och bilda sej en uppfattning, men vi har inte hört något ännu, Hans frågar igen.

 

  1. Efter stormötet om Kiselaskan så har kommunen begärt mer medel

Sara, Per sköter själva kontakten med kommunen, och de återkommer hur arbetet fortskrider.

 

5.      Sektionerna:

Hockeyplanen, sköts väldigt bra.

Sport & Motion (Tabata) har väldigt många deltagare, mycket kul

Skidspåret här har vi stora problem med skotern för spåruppdragningen.

Fiske, troligt pimpeltävling i mars

Badstrand sköttes mycket bra i sommar, nya bänkar, ommålning m.m.

Tennis, bra användning av den planen också

Nöjen, vi hade en pubafton och Suringfesten som alla tycker är otroligt kul. Även Cykelfesten är uppskattad.

 

  1. Övriga frågor

Enklare samkväm/trivselafton/pubafton har vi problem att ordna under Mars, i samband med Pimplingen???  7 Mars  alternativt datum??

Robert kollar priserna på Hjärtstartaren igen.

 

Vi har kontaktat kommunen om deras och Trafikverkets planer för Sundgrundsleden när trafiken beräknas öka efter nyåret, pga Northvolt. Inget svar ännu.

 

Internet på folkan är igång för 4 månader framåt, delas med FH.

 

Infobladet för 2020 medlemsutskick förbereddes på mötet, Hans slutför och förbereder PG-inbetalningskorten. Robert skulle försöka få utskrifter av Infobladet

 

  1. Nästa möte

2 Mars

 

 

Ordföranden Robert tackade deltagaren för visat intresse, och mötet avslutades.

Vid protokollet    Hans Boman