Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening.

 

Plats/Tid         Folkan 21/4 2020 kl. 19:00

  

Närvarande:   Hans, Mikael, Robert, Carina, Mikael

Agenda:

 

 

  1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

 

  1. Föregående protokoll gicks genom

 

  1. Årsmötet diskuterades

Vi beslutade att skjuta på Årsmötet till hösten, prel datum 6 Sept, Robert avsäger sej Ordf posten, samt vill inte bli valbar till nästa år. Styrelsemedlemmar eftersöks via mun-mun metod samt öppen fråga från FB - gruppen.

 

4.      Sektionerna:

Hockeyplanen, vi har sökt bidrag från kommunen, vet ej hur stort bidraget blir.

Ute gymmet, Daniel frågas om planerna, så att vi kommer igång, Maskiner behövs för att få bort stubbarna, och bark måste ut som steg ett.

Städdagen blir den 17 maj som utlovat, kl 13.00 startar vi. Möte för oss i styrelsen

Cykelfest skjuts på till hösten

Suringfesten prel datum 22 aug

Valborgsfirandet annonseras EJ via oss i Byaföreningen,

Brasan kommer att tändas ca 19.30 och byamedlemmar får hjälpa till med ris till brasan.

Sommararbetare i sommar, Hans kollar med kommunen om de har planer för detta, bra årgång för de som går ut 9'an behöver arbete och några handledare finns redan.

 

  1. Övriga frågor

Vi har kontaktat kommunen om deras och Trafikverkets planer för Sundgrundsleden när trafiken beräknas öka efter nyåret, pga Northvolt. Inget svar ännu.

 

  1. Nästa möte

17  Maj

 

 

Ordföranden Robert tackade deltagaren för visat intresse, och mötet avslutades.

Vid protokollet    Hans Boman