Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening.

 

Plats/Tid         Folkan 19/5 2020 kl. 19:00

  

Närvarande:   Hans, Mikael, Robert, Åsa,

Agenda:

 

 

  1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

 

  1. Föregående protokoll gicks genom

 

  1. Årsmötet diskuterades igen

Vi beslutade att skjuta på Årsmötet till hösten, prel datum 6 Sept, ELLER Hans kollar med S-föreningen som har Familjedag den 6 Juni, om Bya kan ha årsmöte 6 Juni, mitt på dan, 14.30??

Robert avsäger sej Ordf posten, samt vill inte bli valbar till nästa år. Styrelsemedlemmar eftersöks via mun-mun metod samt öppen fråga från FB - gruppen. Se även punkten 6

 

4.      Det som hänt

Hockeyplanen, vi har fått bidrag från kommunen, drygt 10.000.

Ute gymmet, Daniel märker upp vilka stubbar som Tobbe kan hjälpa oss med. Åsa frågar Johan Oja om bark, som kanske våra feriearbetare kan få hjälpa till att få ut.

Städdagen blev bra, 30 talet deltog den 17 maj.

Suringfesten prel datum 22 aug

Valborgsfirandet sköttes också snyggt, inget arrangemang förutom eldning av brasan.

Vi har fått 3 st feriearbetare i sommar, vi behöver fler handledare, Hans är med första veckan.

Boulebanan  kan städas, Skylt på Vithatta,

Stödben behövs till Bastun, Micke kollar och fixar.

 

  1. Övriga frågor

Vi har kontaktat kommunen om deras och Trafikverkets planer för Sundgrundsleden när trafiken beräknas öka efter nyåret, pga Northvolt. Inget svar ännu.

 

  1. Nästa möte

Kallas separat, kanske blir det Årsmöte den 6 juni kl 14.30

 

 

Ordföranden Robert tackade deltagaren för visat intresse, och mötet avslutades.

Vid protokollet    Hans Boman