Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening.

 

Plats/Tid         Folkan 15/6 2020 kl. 18:30

  

Närvarande:   Östen, Hans, Mikael, Benny, Robert

Agenda:

 1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
 2. Val av sekreterare, Hans
 3. Val av Justerare, Östen
 4. Godkännande av dagordning, Ok

5.      Konstituerande av styrelsen, Östen Hansson ordf, Åsa Pettersson Kassör, Hans Boman sekreterare

 1. Fastläggande av tidpunkter för styrelsemöte under året

Söndag 30 Aug, 18.30

Tisdag 29 sept, 18.30, planering inför Höstmötet

Söndag 15 Nov

 1. Ekonomi

a) Kort genomgång av ekonomin, vi har fått några bidrag från kommunen, Latrinbidrag till Badstrand dasset, Ledsagarbidrag, Hockeyplanen 10.500 kr och Utegymmet ca 45.000 kr

b) Utskicket av medlemsinbetalningskorten sker februari varje år

c)  Rekvisition av beviljade medel. Kolla med Åsa om slutredovisning av Kajprojektet

d)  Slutredovisning av projekt, kolla med Daniel om Utegymmets medel

 1. Info om större pågående projekt

Utegymmet, ansvarig Daniel Sjögren har förbrukat 18.000 till skogsröjning, för återstående medel har inköps "ute gymredskap". 

 1.  Förslag på tidpunkter för Höstmöte, Surströmming, Pubträffar m.m.    

Höstmöte, medlemsmöte, 4 Okt kl 18.00

Suringfest 22 Aug

Pubafton ?

Organisation för pubaftnar bör ses över, kanske gatuvis ansvar? inför höstmötet

 1. Informationspunkt

a) Ferieverksamhet, Hans föredrog de 34 punkter som finns att bearbeta, Östen kom med ytterligare några. 3'dje veckan kan *Byabastun bör målas, Järsvitrål?, också städas, fixa Däckskydd *Lekparken mellan Hax å Mast bör slyrensas* Tennisplanen rensa sly/gräs*Vithattas grillplats städas (avklarat)

b) Arbetsgång för planering av större/mindre projekt sommaren 2021?

Senast oktober förslag på projekt till Höstmötet *Bajja majjor 2 st, Bidrag sökes*Vithatta, *Bygga ut på Hockeyplanen för skotergarage, *Vid nya Boulebanan bör bord och stolar, bänkar fixas, samt stamkvista, dessa 2 senaste punkter kan ske  redan till hösten

 1. Övrigt

Östen föredrog några tankar på träffar med föreningar utefter Skelleftekusten, för att höra deras planer framåt och om vi kan ta del av dessa, vilket vi tyckte var mycket bra. Även det faktum att nya EU-medel kommer att finnas att söka från nästa år, utdelas 2023

 1. Mötets avslutande

 

Ordföranden Östen tackade deltagaren för visat intresse, och mötet avslutades.

Vid protokollet    Hans Boman