Plats/Tid         Folkan 29/9 2020 kl. 19:30

  

Närvarande:   Östen, Benny, Mikael, Hans

Agenda:

  1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
  2. Val av sekreterare, Hans
  3. Val av Justerare, Mikael
  4. Godkännande av dagordning, Ok
  5. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll, Ok
  6. Ekonomi

a) Kort genomgång av ekonomin, Vi har 58.300 i kassan, saknar 40.000 från bidraget för utegymmet, vilket är på G

Vi kom överens om att vi bör ha ca: 100.000 i kassan så att vi kan genomföra de evenemang/projekt/arbeten vi vill genomföra. Medlemsintäkterna är ca 28.000 varje år

Vi beslutade också att små utgifter, under 1000 kr EJ behöver tas upp å godkännas på årsmötet, det kan vi själva godkänna i styrelsen, en eller två representanter.

  1. Diskussion kring eventuella projekt/arbeten inom Örviken

a) Arbeten som bör genomföras i höst.

 Carportar till hockeyplan OK

Anbud på 1 förråd till Hockeyplanen OK

Ny grillring till Vithatta OK

Kulturhistoriskt arbete i Örviken, OK att ansöka om bidrag, 18.000 kr från kommunen, Östen och Hans

Här har vi haft en första sittning med Kjell Magnusson och Eugene Lundqvist, där vi tog fram några namn som de kan tänka sej bidra till arbetet med att ta fram en folder om Örviken, bla via Boken om Örviken. Ca 8 personer bör delta i en Cirkel i höst/vinter.

  1. Höstmötet 20201004, Organisation, information och genomförande av mötet.

Vi bör samlas vid 17-tiden för att ställa ut stolar i stora salen, tänka på avstånden och förbereda för visning av de Powerpoint bilderna som vi ska visa Örvikarna

Berätta att S-föreningen ska ha ett öppet, de kommer och berättar beskriver detta i en egen punkt.

Benny har pratat med polisen om trafikproblemen på Sundgrundsleden, och de kanske har möjlighet att delta i en punkt.

Ett havsforskningsfartyg har tagit vattenprover på några "punkter" i havet utefter hela Västerbottenskusten. Vi har fått en Powerpoint som beskriver vad detta ska användas till.

  1. Övrigt

Östen har också fått hjälp av olika Tidsmillionärer i byn och bla rensat vass vid bryggorna och vid Skoterleden nedanför Folkan.

Fått sponsoring från Tommys Transport med grus till Vithatta, och Skoterleden nedanför Folkan, från vägen mot Skolviken (där vassen röjjdes)

Östen, HH Ackermann (med traktor) samt Lasse Björk och Sam Löfgren krattade ut detta.

Östen har även mha bröderna Wikström rensat framför/runt ensmärkena på södra sidan, samt rensat mellan Färjevägen och Vithatta mha Leif W och Kennet Öström, han röjde även runt fotbollsplanen och Tennisplanen.

 

 

  1. Mötets avslutande

 

Ordföranden Östen tackade deltagaren för visat intresse, och mötet avslutades.

Vid protokollet    Hans Boman